Privacy- & cookie beleid

Wij hechten waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan wij elk gegeven dat over een persoon gaat of naar deze persoon te herleiden is. Op deze pagina leest u op welke wijze wij daaraan vorm en inhoud geven waarbij wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming als leidraad nemen.

The Website en het Privacybeleid zullen regelmatig geevalueerd en geactualiseerd worden. We adviseren u met enige regelmaat te controleren of u nog steeds instemt met ons beleid.

We verzamelen en bewaren de volgende informative:

  • Uw naam (voornaam/voornamen, roepnaam, achternaam/achternamen
  • De informatie hoe we u kunnen bereiken (emailadres, telefoonnummer)
  • Demografische en persoonlijke informatie zoals een postcode, voorkeuren en/of interesses, voor zover deze van belang kunnen zijn voor het aanbieden van onze Producten en/of Diensten
  • Overige informatie die relevant is in het kader van klantenonderzoek en mogelijke interessante informatie voor u.

We gebruiken deze informatie omdat:

We u met behulp van deze informatie beter leren kennen. We kunnen hieruit afleiden wat voor u interessant is, waar u behoefte aan hebt, zodat we in staat zijn om betere service te geven en de producten aan te bieden die aan uw voorkeuren voldoen, we kunnen onze Producten en Diensten verbeteren en we kunnen de Website aanpassen aan uw interesses.

We kunnen u ook via uw emailadres benaderen. Wanneer u dat niet wenst kunt u dit via deze Website kenbaar maken. Daarna zullen we u niet meer per e-mail benaderen. En u kunt dit ook weer ongedaan maken op elk gewenst moment.

We werken veilig:

We doen er alles aan om uw informatie veilig te stellen. We maken gebruik van geavanceerde software en van werkwijzes die uw gegevens zo goed mogelijk beschermen. We adviseren u in dat kader om regelmatig uw wachtwoord te wijzigen en geen makkelijk te raden wachtwoorden te kiezen.

We verkopen, publiceren of vermenigvuldigen uw persoonlijke gegevens aan derden, tenzij we uw uitdrukkelijke toestemming hebben of wij door wet- of regelgeving hiertoe verplicht worden.

Wij gebruiken cookies:

We verzamelen deze informatie door middel van Cookies, waaronder de zogenaamde “Trackers”. Een Cookie of een traffic log Cookie is een klein bestand dat aan uw computer wordt aangeboden met het verzoek om hem in uw computer toe te laten. Eenmaal geïnstalleerd voeren ze bij herhaling een beperkte opdracht  uit, bijvoorbeeld een analyse van uw websitebezoek, van de pagina’s waar uw voorkeur naar uitgaat, een persoonlijke benadering wanneer u de site bezoekt (“goedemorgen mijnheer Rutten, waarmee kan ik u van dienst zijn ?”) . Van belang is dat we uw gegevens alleen gebruiken voor statistische analyses en voor de persoonlijke benadering. Gegevens die niet meer nodig zijn,  worden na gebruik verwijderd.

Een Cookie geeft ons geen toegang tot uw computer en vertelt ons geen andere informatie dan de informatie die u ons hebt gegeven.

Cookies kunnen altijd verwijderd worden of weer opnieuw in werking worden gesteld. U beheert die “Aan en Uit” knop. Het is overigens goed om te weten dat het niet toestaan van Cookies soms betekent dat de Website niet optimaal functioneert en/of dat u er geen optimaal gebruik van kunt maken.

Cookies verwijderen: een eenvoudige gebruiksaanwijzing vindt u bijvoorbeeld hier: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

We vestigen uw aandacht graag op andere  websites die u waarschijnlijk interessant vindt.

Met een enkele klik op de afbeelding of de tekst verlaat u onze Website en komt u op een andere Website terecht. Het in belangrijk om u te realiseren dat wij geen controle hebben over de Websites van anderen, du sook niet over de Websites waar u naar doorklikt. Wij kunnen u niet de garanties en de veiligheid bieden die wel gelden voor onze eigen sites. Mocht u daarvan schade ondervinden dan kunt u ons hiervoor niet aansprakelijk stellen. Ons advies: check op die andere websites eerst het privacy beleid  en de gebruikte cookies voor u informatie prijsgeeft.

Uw rechten:

U hebt recht op inzage in de gegevens die wij van u hebben opgeslagen. U hebt het recht om ze te laten verwijderen, wijzigen of aanvullen. Indien u ons daarom verzoekt zullen wij dit zo snel mogelijk uitvoeren.

Vragen of opmerkingen over ons Privacybeleid kunt u richten aan degene die bij ons verantwoordelijk is voor het Privacybeleid: info@veenhuizen.nl

crosschevron-down