Duurzaamheid bij Veenhuizen: “Het moet ook wat opleveren”

september 2021

Dinsdag 7 september 2021: duurzame dinsdag! Een goed moment om even stil te staan bij de volgende vraag: Wat onderneemt Veenhuizen Groep op het gebied van duurzaamheid?

Volgens Nico van den Dikkenberg (Manager Inkoop & Lid MVO Groep) kan de duurzaamheidsstrategie binnen Veenhuizen worden samengevat met de woorden praktisch idealisme: “Natuurlijk willen we ons steentje bijdragen, maar het moet ook wat opleveren. Daarmee creëer je meer draagvlak.”

Groene energie

Het begon allemaal toen Patrick in 2008 het bedrijf overnam en een heel nieuw pand uit de grond stampte. Hij besloot van het gas af te gaan en in plaats daarvan gebruik te maken van warmtepompen voor koeling en verwarming. Nico: “Dat zorgde er wel voor dat we een relatief hoog elektriciteitsverbruik hadden en dus aan de wettelijke plicht moesten voldoen om een EML-lijst op te stellen.”

“Samen met een externe adviseur hebben we het hele bedrijf gescand en een lijst opgesteld met energiebesparende maatregelen. Bovenaan die lijst stond het vervangen van de verlichting met LED lampen. Dit leidde meteen al tot een forse besparing in energieverbruik. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met zonnepanelen.”

Het resultaat: 350 zonnepanelen die samen zo’n 115.000 Wattpiek kunnen opwekken. Met deze schone energie kan Veenhuizen de CO2 uitstoot verder beperken. Het bedrijf is weer een stukje duurzamer geworden en het levert bovendien geld op. “We hebben de afgelopen maand voor het eerst geld terug gekregen van het energiebedrijf.”

Tel daar de upgrades aan de warmtepompen bij op, die het verbruik nog verder naar beneden brengen. Met al deze maatregelen samen is Veenhuizen goed op weg met het doel om het bedrijfspand in 2025 volledig klimaatneutraal te maken.

Circulaire oplossingen

Maar duurzaamheid gaat natuurlijk niet alleen over energieverbruik. Ook op het gebied van circulariteit is er in het bedrijfsleven nog veel te winnen. Hoe kunnen we onze grondstoffen zoveel mogelijk hergebruiken en dus afvalstromen verminderen?

Op het bedrijfspand in Voorthuizen is allereerst een milieustraat ingericht, om de afvalstromen beter te scheiden. Koelinstallaties hebben koperen leidingen. Nico: “het is natuurlijk zonde om deze grondstof weg te gooien, niet alleen uit milieu-afwegingen maar ook omdat het geld waard is.” De verschillende metalen – maar ook hout, printplaten, snoeren en oliën – worden apart ingezameld om een nieuwe bestemming te krijgen.

Een mooi concreet voorbeeld zijn de waterfilters die bij de MIWE ovens geïnstalleerd worden om de mineralen en chloriden uit het water te filteren. Deze moet je eens in de zoveel tijd vervangen en gaan dan de recyclebak in. De inhoud wordt gereinigd en opgewaardeerd, zodat het weer in nieuwe filters gebruikt kan worden. De kunststof behuizing wordt vermalen en krijgt een tweede leven als tuinstoel of speeltoestel.

Bewustwording creëren

Volgens Nico is het verder vooral belangrijk om bewustwording te creëren, zowel bij onze eigen medewerkers als bij klanten en leveranciers. “Wij zijn ‘maar’ de firma Veenhuizen en geen Rijksoverheid die bepaalde dingen kan opleggen. Toch vind ik dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Het is te makkelijk om je handen er vanaf te trekken omdat het een druppel op de gloeiende plaat is. Als je niks doet, verlies je ook het recht van spreken.”

En bewustwording, dat begint natuurlijk bij jezelf. “Het onderwerp duurzaamheid wordt al breed gedragen in het MT. De kunst is om de rest van het bedrijf hier ook in mee te nemen.” Voor dit doel is het MVO team onder andere bezig met het opzetten van een challenge op het gebied van verbruik.

Nico legt uit: “Op dit moment hebben we zo’n 70 bussen rondrijden, die gemiddeld 40.000 kilometer per jaar afleggen om onze klanten te voorzien van onderhoud, storingen op te lossen, etc. Met het systeem wat we gebruiken voor de kilometerregistratie kun je ook zien of iemand een te zware rechtervoet heeft of te veel remt. Het plan is om onze monteurs hier op een prettige manier op te wijzen.” Er worden automatisch rapporten gegenereerd en op een scorebord krijgen de meest zuinige rijders een podium.

Daarnaast wordt duurzaamheid meegenomen in het gesprek met de klant. Zo is er op dit moment een transitie gaande van synthetische – (HFK koudemiddelen) naar natuurlijke koudemiddelen voor koelinstallaties. In 2030 mag de synthetische variant – die de ozonlaag aantast – vrijwel niet meer gebruikt worden. In het belang van het milieu en de wetgeving, brengt Veenhuizen dit actief bij klanten onder de aandacht. Maar ook dit hangt weer samen met een commerciële kans, omdat er in de komende jaren nog vele installaties vervangen of omgebouwd moeten worden. “En daar helpen wij natuurlijk graag bij.”

crossmenu